Pon - Pt 6:30 – 13:00 / 16:00 – 21:30 Sob: 12:00 – 13:00 / Nie: 13:00 – 14:00   

Zgarnij wejściówkę na dwa tygodnie!

Zgarnij wejściówkę na dwa tygodnie!

Nie wyobrażacie sobie dnia bez ćwiczeń?
Co powiecie na darmowe treningi od 18 do 30 kwietnia?

Zasady są proste:
1. Udostępnij publicznie post promocyjny na swojej tablicy Facebook:

Nie wyobrażacie sobie dnia bez ćwiczeń?Co powiecie na darmowe treningi od 18 do 30 kwietnia?Zasady są proste:1….

Opublikowany przez CF PT6 Poniedziałek, 11 kwietnia 2016


2. Daj znać w komentarzu pod postem promocyjnym, że bierzesz udział w promocji.

Szczegółowy Regulamin
I. Postanowienia ogólne.
1. Promocja trwa od 11 kwietnia 2016 roku do 17 kwietnia do godziny 23.59.
2. Promocja jest organizowana przez Pt6 w Krakowie.
3. Promocja organizowana jest na terenie Polski, a uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Udostępnienie na tablicy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

II. Zasady udziału.
1. Należy polubić post promocyjny oraz udostępnić go publicznie na swojej tablicy.
2. Należy dodać komentarz pod postem promocyjnym, że weźmie się udział w promocji.
III.
1. Osoba, która weźmie udział w promocji otrzymuje dwutygodniowy darmowy wstęp na wszystkie organizowane zajęcia do klubu Fitness Pt6 od dnia 18 kwietnia 2016 do 30 kwietnia 2016 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania promocji przed końcem jej trwania.
IV. Pozostałe postanowienia.
1. Udział w promocji jest dobrowolny, a każdy uczestnik może wziąć w nim udział jeden raz.
2. Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w promocji.
3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Promocji. Zmieniony tekst Regulaminu Promocji obowiązuje od chwili jego opublikowania.
4. Udział w promocji jest nieodpłatny, w związku z czym nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z pón. zm.). Organizator oświadcza, że promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez Facebook ani firmę z nim związaną. Uczestnik konkursu jest zwolniony z ewentualnej odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.
6. Promocja dotyczy nowych klientów.

Dodaj komentarz